Finančni mehanizem EGP in Norveške 2009-2014

EEA+Grants+-+JPGNorway+Grants+-+JPG

Projekt Cela ŠTALA je omogočil Finančni mehanizem EGP in Norveške 2009-2014.

V sklopu tega projekta Društvo Zelena centrala izvaja štiri programe: Naravna gradnja z glino, Zeliščni poligon, Visokodebelni travniški sadovnjak in Cela štala zgodb (pohištvo).