Terensko delo, september 2013: glina

glina

Septembra 2013 smo na posestvu v Jurovskem Dolu, kjer kampira Zelena centrala, izvedli prvo terensko delo v pripravah na naš skupnostni projekt Glina. V tednu med 16. in 20. septembrom smo v Sloveniji gostili dva člana berlinskega društva LehmWerk, društva za izobraževanje, ozaveščanje in mednarodno sodelovanje pri gradnji z glino. Andreas Joerdens in Rainer Schuhmann sodita med tiste “zaslužneže”, ki so v Nemčiji privedli do obujanja tradicije gradnje z glino in ki so tovrstno gradnjo uspešno vpeljali tudi nazaj v nemški uradni izobraževalni sistem.

Rainer Schuhmann, po poklicu gradbeni mojster in učitelj, je bil dolgoletni ravnatelj berlinske poklicne šole Knobelsdorff-Schule. Pod njegovim vodstvom je šola začela izvajati tečaje, nato pa tudi celoletne programe gradnje z glino, ki se izvajajo vse do danes, vedno bolj tudi s študijskimi izmenjavami iz vse Evrope. Andreas Joerdens, prav tako gradbeni mojster, na tej šoli poučuje in je bil s svojim nekdanjim “šefom” (danes upokojenim) Rainerjem med najbolj trmastimi pri vključevanju gradnje z naravnimi materiali v uradne nemške izobraževalne programe.

Oba sta izjemno aktivna v društvu LehmWerk, s katerim je Zelena centrala spomladi 2013 podpisala pismo o nameri o trajnem sodelovanju na področju izobraževanja, ozaveščanja in mednarodnega sodelovanja pri gradnji z glino.

 

 

Leave a Reply