Nova brošura programa Mladi v akciji

mladi v akciji brosura

Kaj je program Mladi v akciji? Na straneh slovenske nacionalne agencije za izvajanje programov Erasmus+ in Mladi v akciji MOVIT si lahko preberete vse podrobnosti o tem obširnem mladinskem programu Evropske komisije.

Na voljo je promocijsko-informativna brošura Erasmus+ Mladi v akciji, v kateri predstavljajo cilje programa, možnosti, ki jih ponuja področje MLADINE znotraj programa ERASMUS+, širši evropski in nacionalni kontekst programa ter njegove poglavitne značilnosti. S tem brošura ponuja pregled najpomembnejših informacij o mladinskem področju programa, ki ga upravlja MOVIT kot nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje mladine.

Prebrskajte in poiščite svoje možnosti!

Leave a Reply