Mednarodni fotografski natečaj: LOKALNI (IZ)VIRI GLOBALNIH SPREMEMB

Mednarodni fotografski natečaj: LOKALNI (IZ)VIRI GLOBALNIH SPREMEMB

Mednarodni fotografski natečaj: LOKALNI (IZ)VIRI GLOBALNIH SPREMEMB

Razpisujemo natečaj za fotografsko zgodbo in posamično fotografijo na temo »Podeželje. Družinske kmetije. Mladi. Lokalni (iz)viri globalnih sprememb.«

Rok za oddajo je 10. 07. 2021.

Referenčne inštitucije z vsega sveta navajajo družinske kmetije, majhne in ekstenzivne tvorbe, kot osrednji resurs v boju proti globalnemu segrevanju. To so prav tiste kmetije, ki danes doživljajo največjo krizo. Ne le zaradi klimatskih sprememb, ki tradicionalne kmetije po vsem svetu ženejo čez rob preživetja, pač pa zaradi splošno sprejete dogme, da se takšne kmetije »ne izplačajo«. Vse več mladih opušča družinske kmetije, vse manj mladih kmetuje. Namesto njih pridelovanje hrane prevzemajo veliki, neosebni industrijski obrati, pogosto v rokah multinacionalnih družb.

Družinske kmetije pridelujejo hrano. A to ni vse.

Ko skrbijo za biotsko raznovrstnost, pazijo na mikroorganizme, čebele, metulje in ptice, ko varujejo podtalnico, sooblikujejo rodovitno prst in preprečujejo erozijo, ko zasajajo drevesa, vzgajajo semena in jih predajajo iz generacije v generacijo, ko na robu njive vzdržujejo prostor za divje živali, ko obdelujejo težko dostopne (tudi gorske) površine, na roko, da v cvetočih travnikih vzdržujejo krhko ravnovesje čudežnih svetov …

… so družinske kmetije varuhinje našega skupnega ognjišča.

Način, kako družinske kmetije ravnajo z lokalnimi viri, je lahko pomemben izvir globalnih sprememb: na bolje.

Čas je, da to uvidi več ljudi. Zato smo se odločili, da razpišemo fotografski natečaj na temo »Podeželje. Družinske kmetije. Mladi. Lokalni (iz)viri globalnih sprememb.«

Razpisujemo natečaj za fotografsko zgodbo (KATEGORIJA A) in natečaj za posamično fotografijo (KATEGORIJA B).

ZADNJI ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ JE 10. 07. 2021 OB 23:59.

PRIJAVA: fotografije in izpolnjeno prijavnico (na voljo tukaj) prek storitve WETRANSFER pošljite na naslov foto@zelenacentrala.eu najkasneje do 10. 07. 2021 ob 23:59.

Pogoji prijave

  • Natečaj je brezplačen ter odprt za amaterske in profesionalne fotografe iz držav Evropske unije, brez starostne omejitve.
  • KATEGORIJA A: fotografska zgodba (5-12 fotografij).
  • KATEGORIJA B: posamična fotografija (1 fotografija).
  • Vsak avtor lahko prijavi največ eno fotografsko zgodbo in eno posamično fotografijo.
  • Upoštevajo se fotografska dela, narejena med leti 2016 in 2021.
  • Poslane fotografije morajo biti v velikost 1500 px (daljša stranica), 72 dpi, v JPG formatu, ter opremljene z opisom in letnico nastanka.
  • Prijava v kategoriji fotografska zgodba mora vsebovati tudi spremno besedilo v enem od uradnih jezikov Evropske unije IN angleški prevod besedila (do 250 besed).
  • Udeleženec natečaja jamči organizatorju, da so vsebine, ki mu jih izroči, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. Avtor za predložena dela zadrži avtorske pravice, organizator pa ima pravico do objav v promocijske namene natečaja.

Žirija

Matjaž Rušt, Katja Goljat, Daniele Croci ter skupina mladih iz mladinske pobude »Lokalni (iz)viri globalnih sprememb«, projekta Erasmus+ v izvedbi Društva Zelena centrala (Slovenija) in Terraepaglia+ (Italija)

Nagrade

KATEGORIJA A: 1. nagrada (1000,00 evrov bruto), 2. nagrada (500,00 evrov bruto), 3. nagrada (300,00 evrov bruto).

KATEGORIJA B: 1. nagrada (600,00 evrov bruto), 2. nagrada (400,00 evrov bruto), 3. nagrada (200,00 evrov bruto). 

Zmagovalce bomo razglasili 17. 07. 2021.

Žirija si pridržuje pravico, da po lastni strokovni presoji ne podeli vseh finančnih nagrad.

Zmagovalne fotografije bomo objavili v zadnji letošnji številki revije Outsider in v italijanski reviji TerraNuova. Prav tako bo širši izbor fotografij uvrščen na skupinsko razstavo.

Natečaj financiramo iz projekta Erasmus+ »Lokalni (iz)viri globalnih sprememb« v izvedbi Društva Zelena centrala (Slovenija) in Terraepaglia+ (Italija).

POMEMBNE POVEZAVE ZA VEČ ZNANJA O TEMI NATEČAJA:

* 22. številka revije Outsider (Samooskrba), še posebej sklop o kmetijstvu in podeželju na straneh 58-85.

* Vodič po načelih agroekologije FAO: http://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf.

* Spletna stran združenja Via campesina: https://viacampesina.org/en/.

* Spletna stran evropskega združenja za agroekologijo: https://www.agroecology-europe.org/ .


No comments.

Leave a Reply