Cela ŠTALA! na Zeleni centrali!

Cela ŠTALA! na Zeleni centrali!

1

Cela ŠTALA? Cela ŠTALA! Kaj je to, kaj je to? (Poleg tega, kar vsi poznamo: cela štala!)

Dame in gospodje, naj razložimo.

Cela ŠTALA (Študij. Trajnost. Akcija. Lastnoročna Aktivacija) je inovativni celostni projekt Društva Zelena centrala, ki ga omogočajo sredstva finančnega mehanizma EGP in Norveške 2009-2014.

5

Projekt izvajamo na ekološkem posestvu v Jurovskem Dolu v Slovenskih goricah. Center projekta je »štala«, kjer od 1. novembra 2014 do 31. oktobra 2015 potekajo raznolike dejavnosti ustvarjalnega socialnega vključevanja, medgeneracijskega sodelovanja in opolnomočenja ciljne skupine – vse generacije brezposelnih, prekarno zaposlenih in socialno ogroženih v SV Sloveniji.

3

S projektom želimo:

  • obnoviti »štalo« v skupnostne prostore za trajno doseganje javnega dobrega kot podporno okolje za kreativne zaposlitve, razvijanje inovativnih praks in aktivno preživljanje prostega časa za vse člane skupnosti (otroke, mladino, socialno ogrožene, starostnike, ustvarjalne, izobražene…);
  • krepiti skupnost, skupnostno delovanje in skupnostne socialne mehanizme;
  • povečati zaposlitvene možnosti ciljne skupine in ustvariti kakovostna delovna mesta na podeželju;
  • zagotoviti večjo socialno vključenost ciljne skupine in njeno povezanost z visoko usposobljenimi strokovnjaki;
  • trajnostni razvoj podeželja (varstvo narave, biotska raznolikost, naravni materiali).

2

 V okviru projekta Cela ŠTALA prek izobraževalnih delavnic razvijamo štiri sklope dejavnosti:

  • naravno gradnjo z glino,
  • izdelovanje ustvarjalnega pohištva z zgodbami (oblikovanje in kulturna dediščina),
  • visokodebelni travniški sadovnjak,
  • zeliščni poligon.

4

 Pridružite se nam! Obiščite izobraževalne delavnice ali preprosto pridite na obisk!

P.S. – Če želite izvedeti več o tem, kaj je finančni mehanizem EGP in Norveške, kateri so drugi projekti, ki se povsod po Sloveniji izvajajo istočasno kot Cela ŠTALA, kako lahko sami razvijate svoje pobude in se prijavite na razpis ter še veliko luštnega in koristnega, brž kliknite na tole spletno stran! Če želite izvedeti več o programu NVO – sklad za nevladne in neprofitne organizacije, pa kliknite naravnost semkaj.

No comments.

Leave a Reply