Začenjamo novi projekt: Gradimo prihodnost/Building the future

Začenjamo novi projekt: Gradimo prihodnost/Building the future

Začenjamo novi projekt: Gradimo prihodnost/Building the future

Juhu! V Društvu Zelena centrala začenjamo novi projekt, povezan z naravno gradnjo z zemljo. Imenuje se “Gradimo prihodnost/Building the Future”, izvajamo pa ga v okviru programa Mladi v akciji Erasmus+Erasmus plus logo 1

Naš projekt je strateško partnerstvo (Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks) – mednarodna mladinska pobuda – z neformalno skupino mladih iz Italije Terraepaglia pod vodstvom Stelle Croci, ki bo trajalo enajst mesecev.

_CRO_54

S pobudo mladi odgovarjamo na zaznane potrebe v naših lokalnih skupnostih (ruralna območja v severovzhodni Sloveniji in osrednji Italiji), med drugim: visoka stopnja brezposelnosti mladih in prekarnost prvih zaposlitev za mlade, beg možganov, socialne stiske in izključenost, zdravstvene težave ter večanje socialne neenakosti med mladimi.

_CRO_89Pobuda želi prek načela mladi za mlade aktivno povezati vsaj 40 mladih do 30 let, še posebej tiste z manj priložnostmi zaradi zdravstvenih, socialnih, ekonomskih in geografskih ovir, in se z njimi podati na pot opolnomočenja prek inovativnega neformalnega izobraževanja o socialnem podjetništvu na področju trajnostnega razvoja podeželja in naravne gradnje z zemljo.

Udeležence projekta želi opremiti z relevantnimi in visoko kakovostnimi spretnostmi in znanji, da samostojno (a v sodelovanju drug z drugim) vstopijo na trg dela z nišno ponudbo produktov in storitev s področja naravne gradnje z zemljo, ki jih bodo v 11 mesecih skupaj razvijali, mednarodno preverjali in predstavili na relevantnih platformah (sejmih in mrežah socialnih podjetij).

tineObenem projekt nagovarja konkretne probleme pobudniških skupin mladih in njihovega širšega lokalnega okolja. Skupina iz Slovenije na kmetiji ZC vzpostavlja trajni center za socialno vključevanje in mladinsko delo prek izobraževanja o naravni gradnji z zemljo, za kar potrebuje ustrezni delovni laboratorij pod streho in demonstracijski učni center.

_CRO_12Skupina v Italiji se sooča s katastrofalnimi posledicami nedavnih potresov, zaradi česar so v regiji porušena in popolnoma uničena celotna naselja. V učnem centru Panta Rei je potres porušil hlev za živali.

_CRO_3
Obe skupini bosta tako svojo pobudo izpeljali prek inovativnih praktičnih delavnic socialnega podjetništva in naravne gradnje z zemljo prek obnove dveh hlevov za živali: v Sloveniji bo hlev postal učni center, v Italiji pa novo domovanje za živali. Skupini bosta razvijali tudi inovativne modele protiprotresne naravne gradnje z zemljo in spodbujali novo mladinsko pobudništvo v smislu popotresne obnove.

poskus glina
Med cilje projekta tako spadajo še: obnova dveh gospodarskih poslopij v Sloveniji in Italiji, mednarodna izmenjava praks in izkušenj med partnerskima organizacijama, večanje prepoznavnosti naravne gradnje z zemljo, večanje zavesti o uporabi brezplačnih in dostopnih lokalnih materialov, večanje zavesti o pomembnosti dolgoročnega načrtovanja in trajnostnega razvoja podeželja, spodbujanje kakovostnega mladinskega dela in pobudništva mladih v njihovem lokalnem okolju, ki ne sme biti le spalno naselje, pač pa zdravo delovno in življenjsko okolje aktivnih državljanov.

No comments.

Leave a Reply